ಪುಸ್ತಕ ವಿಮರ್ಶೆ

  • ಅಲೆಮಾರಿಯ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ಮಹಾನದಿ ನೈಲ್’

    ‘ಅಲೆಮಾರಿಯ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ಮಹಾನದಿ ನೈಲ್’ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಬರೆದಿರುವ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವೆನ್ನಬೇಕೊ, ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯೆನ್ನಬೇಕೊ ಅಥವ ಅದ್ಭುತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪುಸ್ತಕವೆನ್ನಬೇಕೊ ಅಥವಾ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ತುತ್ತತುದಿಯನ್ನು…

    Read More »
Back to top button