ಚರ್ಚೆಮೀಡಿಯಾ ವಾಚ್ರಾಜಕೀಯರಾಜ್ಯರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಿಡಿಯೋಗಳು

ಶಶಿಧರ್ ಭಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಾಚ್ | ಸುದ್ದಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಕಿರಣ

ಮುಂದುವರಿದ ಅರುಣ ಸಿಂಗ್ ಕಸರತ್ತು…. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ಶಾಸಕರ ದೂರು….
ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಭೇಟಿ…
ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಾಳಿ.. ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಉರುಲು..
ಕರೋನಾ ಭಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ,,,ಭಯವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ ಹುಷಾರ್…
ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ…
ಮೀಡಿಯ ವಾಚ್.. ಸುದ್ದಿಯ ಮೇಲೆ ಶಶಿಧರ್ ಭಟ್ ಕ್ಷಕಿರಣ
Spread the love

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button