manthra

 • ಮಂತ್ರ ಪಠಣ

  ಶ್ಲೋಕ ಪಠಣದಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

  ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವೇದ ಮಂತ್ರ ಪಠಣದಿಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕಲಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.ಮಾನಸಿಕ ದುಗುಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ.ಅಸ್ತಮಾ…

  Read More »
 • ಮಂತ್ರ ಪಠಣ

  ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ

  ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮರತಾಯ ಚ !ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ !ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಃ ಸಕಲ ಪ್ರದಾತಾಸ್ವಪಾದ ಕಂಜದ್ವಯಭಕ್ತಿಮಧ್ಬ್ಯಃ !ಅಘಾದ್ರಿ ಸಂಭೇದನ ದೃಷ್ಟಿ ವಜ್ರೋಕ್ಷಮಾ ಸುರೇಂದ್ರೋವತು ಮಾಂ ಸದಾಯಮ್…

  Read More »
 • ಮಂತ್ರ ಪಠಣ

  ಕರ್ಮಯೋಗ ಶೋಕ ಸಂಗ್ರಹಃ

  ಪಾರಾ ಶರ್ಯ ವಚ: ಸರೋಜ ಮಮಲಂ ಗೀತಾರ್ಥ ಗಂಧೋತ್ಕಟಂನಾನಾ ಖ್ಯಾನಕ ಕೇಸರಂಹರಿಕಥಾ ಸಂಭೋಧಿತಂ ಲೋಕೇ ಸಜ್ಜನ ಷಟ್ ಪದೈ ರಹ ರಹ: ಪೇಪೀಯ ಮಾನಂ ಮುದಾಭೂ ಯಾದ್ಭಾರತ…

  Read More »
 • ಮಂತ್ರ ಪಠಣ

  ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಕಾರಾದಿನಾಮಾನಿ 50

  ಓಂ ನಂ ಸೋಉಂ ಈಂ ನಂ ಳಂ ಶ್ರೀಂ ಶರವಣಭವ ಹಂ ಸದ್ಯೋಜಾತಹಾಂ ಹೃದಯ-ಬ್ರಹ್ಮ-ಸೃಷ್ಟಿಕಾರಣ-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಇತಿ ಮೂಲಂ ಪ್ರತಿನಾಮ ಯೋಜಯೇತ್ಶಿವ-ನಾಥಾಯ ನಮಃ । ನಿರ್ಲೇಪಾಯ । ನಿರ್ಮಮಾಯ ।…

  Read More »
 • ಮಂತ್ರ ಪಠಣ

  ಪವಮಾನ ಮಂತ್ರ:

  ಓಂ ಅಸತೋಮಾ ಸದ್ಗಮಯ |ತಮಸೋಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ |ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ |ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ||

  Read More »
 • ಮಂತ್ರ ಪಠಣ

  ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂತ್ರ

  ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಧನಧಾನ್ಯಾಹ ಸುತಾನ್ವಿತಾ| ಮನುಷ್ಯೋ ಮತ್ಪ್ರಸಾದೇನ್ ನ ಸನ್ಶಯ ಓಂ|| ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂತ್ರ||ಓಂ ಶ್ರಿಂಗ್ ಹ್ರಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಂಗ್ ತ್ರಿಭುವವನ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ಅಸ್ಮಾಕಂ ದಾರಿದ್ರೈ ನಾಶೈ ಪ್ರಚುರ್ ಧನ್…

  Read More »
 • ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಂ

  ಅರುಣೋದಯಸಂಕಾಶಂ ನೀಲಕುಂಡಲಧಾರಣಂ |ನೀಲಾಂಬರಧರಂ ದೇವಂ ವಂದೇಹಂ ಬ್ರಹ್ಮನಂದನಮ್ || ೧ ||ಚಾಪಬಾಣಂ ವಾಮಹಸ್ತೇ ಚಿನ್ಮುದ್ರಾಂ ದಕ್ಷಿಣಕರೇ |ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ವಂದೇಹಂ ವಿಷ್ಣುನಂದನಮ್ || ೨ ||ವ್ಯಾಘ್ರಾರೂಢಂ ರಕ್ತನೇತ್ರಂ ಸ್ವರ್ಣಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಂ…

  Read More »
 • ಮಂತ್ರ ಪಠಣ

  ಶನಿ ಬೀಜ ಮಂತ್ರ

  ಓಂ ಪ್ರಾಂ ಪ್ರೀಂ ಪ್ರೌಂ ಸಃ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃಓಂ ಐಂಗ್‌ ಹ್ರಿಂಗ್‌ ಶ್ರೀಂಗ್‌ ಶಂಗ್‌ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂಓಂ ಹಿಂ ಶಂ ಶನಯೇ ನಮಃಓಂ ಶಂ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ…

  Read More »
 • ಮಂತ್ರ ಪಠಣ

  ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

  ಕಮಲಾ ಕುಚ ಚೂಚುಕ ಕುಂಕುಮತೋ ನಿಯತಾರುಣಿತಾತುಲನೀಲತನೋ |ಕಮಲಾಯತಲೋಚನ ಲೋಕಪತೇ ವಿಜಯೀಭವ ವೇಂಕಟಶೈಲಪತೇ || ೧ ||ಸಚತುರ್ಮುಖಷಣ್ಮುಖಪಂಚಮುಖ ಪ್ರಮುಖಾಖಿಲದೈವತಮೌಳಿಮಣೇ |ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲ ಸಾರನಿಧೇ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ ವೃಷಶೈಲಪತೇ || ೨…

  Read More »
 • ಮಂತ್ರ ಪಠಣ

  ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಪಂಚರತ್ನಂ

  ತ್ವತ್ಪ್ರಭುಜೀವಪ್ರಿಯಮಿಚ್ಛಸಿ ಚೇನ್ನರಹರಿಪೂಜಾಂ ಕುರು ಸತತಂಪ್ರತಿಬಿಂಬಾಲಂಕೃತಿಧೃತಿಕುಶಲೋ ಬಿಂಬಾಲಂಕೃತಿಮಾತನುತೇ |ಚೇತೋಭೃಂಗ ಭ್ರಮಸಿ ವೃಥಾ ಭವಮರುಭೂಮೌ ವಿರಸಾಯಾಂ ಭಜ ಭಜ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಾನಘಪದಸರಸಿಜಮಕರಂದಮ್ ||೧||ಶುಕ್ತೌ ರಜತಪ್ರತಿಭಾ ಜಾತಾ ಕಟಕಾದ್ಯರ್ಥಸಮರ್ಥಾ ಚೇ- ದ್ದುಃಖಮಯೀ ತೇ…

  Read More »
Back to top button