mathras

 • ಮಂತ್ರ ಪಠಣ

  ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಶ್ಲೋಕ:

  ಯಾಕುಂದೇಂದು ತುಷಾರ ಹಾರಧವಳಾ | ಯಾ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಾನ್ವಿತಾ |ಯಾ ವೀಣಾ ವರದಂಡ ಮಂಡಿತಕರಾ | ಯಾ ಶ್ವೇತ ಪದ್ಮಾಸನಾ ||ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಚ್ಯುತ ಶಂಕರ ಪ್ರಭೃತಿಭಿರ್ದೇವೈಃ ಸದಾ…

  Read More »
 • ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷದ್ (ಈಶೋಪನಿಷದ್)

  ಓಂ ಪೂರ್ಣ॒ಮದಃ॒ ಪೂರ್ಣ॒ಮಿದಂ॒ ಪೂರ್ಣಾ॒ತ್ಪೂರ್ಣ॒ಮುದ॒ಚ್ಯತೇ ।ಪೂರ್ಣ॒ಸ್ಯ ಪೂರ್ಣ॒ಮಾದಾ॒ಯ ಪೂರ್ಣ॒ಮೇವಾವಶಿ॒ಷ್ಯತೇ ॥ ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥ ಓಂ ಈ॒ಶಾ ವಾ॒ಸ್ಯ॑ಮಿ॒ದಗ್ಂ ಸರ್ವಂ॒-ಯಁತ್ಕಿಂಚ॒ ಜಗ॑ತ್ವಾಂ॒ ಜಗ॑ತ್ ।ತೇನ॑…

  Read More »
Back to top button